.

"พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน"....."เราจะพร้อมใจกัน มอบความรัก สร้างความศรัทธา และความผาสุกแก่ประชาชน"

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.156.76.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 246,446
  หน้าหลัก    พื้นที่รับผิดชอบ 
พื้นที่รับผิดชอบ
 

 สายตรวจตำบลบ้านโภชน์

                   ตั้งอยู่ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก หลักกิโลเมตรที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจาก สภ.หนองไผ่ ๑๐ กิโลเมตร

พื้นที่รับผิดชอบ

    ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลหนองไผ่ ตำบลกองทูล

    ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลหนองแจง ตำบลกันจุ

    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลเพชรละคร

    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลซับสมพงษ์ ตำบลพญาวัง ตำบลซับพุทรา

 

  รับผิดชอบพื้นที่ ๒ ตำบล ๒๑ หมู่บ้าน แบ่งเป็น

          ตำบลบ้านโภชน์   ๑๓ หมู่บ้าน    ๒,๔๔๘  ครัวเรือน  ประชากร ๘,๔๔๓ คน

           ๑.  บ้านโภชน์(คงสมโภชน์)

           ๒.  บ้านน้ำวิ่ง

           ๓.  บ้านโภชน์

           ๔.  บ้านคลองกะโบ

           ๕.  บ้านคลองไพร  

           ๖.  บ้านซับเดื่อ

           ๗.  บ้านเนินสวรรค์  

           ๘.  บ้านซับชมภู  

           ๙.  บ้านสามแยก 

           ๑๐.บ้านทรัพย์สมบูรณ์

           ๑๑.บ้านสามแยกตะวันออก

           ๑๒.บ้านโพธิ์เจดีย์ลอย  

           ๑๓.บ้านคลองกะโบนพัฒนา

       ตำบลบัววัฒนา      ๘ หมู่บ้าน    ๑,๖๘๖  ครัวเรือน  ประชากร ๖,๐๐๒ คน

         ๑.  บ้านลำบัววัฒนา

           ๒.  บ้านไร่เหนือ 

              ๓.  บ้านเนินมะค่าน้อย

           ๔.  บ้านวังอ่าง   

              ๕.  บ้านโคกพัฒนา

           ๖.  บ้านลำตาเณร   

              ๗.  บ้านซับวาริทร์

           ๘.  บ้านลำประสาน

            พื้นที่รับผิดชอบประมาณ  ๑๕๑.๕๒๙  ตารางกิโลเมตร

 

สถานที่สำคัญในเขตรับผิดชอบของสายตรวจตำบลบ้านโภชน์

 สถานศึกษา

          ตำบลบ้านโภชน์  จำนวน ๖ แห่ง

                   โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์

                   โรงเรียนบ้านคลองกะโบน

                   โรงเรียนบ้านซับเดื่อ

                   โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์

                   โรงเรียนบ้านซับชมพู

                   โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์(ขยายโอกาส)

         ตำบลบัววัฒนา   จำนวน ๖ แห่ง

                   โรงเรียนบ้านบัววัฒนา

                   โรงเรียนบ้านไร่เหนือ(ขยายโอกาส)

                   โรงเรียนบ้านเนินมะค่า

                   โรงเรียนบ้านวังอ่าง

                   โรงเรียนบ้านลำตาเณร

                   โรงเรียนบ้านซับวารินทร์

  ศาสนสถาน

          ตำบลบ้านโภชน์  จำนวน  ๑๐  แห่ง

                   วัดคงสมโภชน์(หลวงพ่อบึงสามพัน)

                   วัดน้ำวิ่ง(เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่)

                   วัดซับเดื่อ

                   ธรรมสถาน(หลวงพ่อสี ตัตโถ)

                   วัดเนินสวรรค์

                   วัดซับชมพู(ธรรมยุต)

                   วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

                   วัดบ้านโภชน์(รองเจ้าคณะอำเภอ)

                   วัดโพธิ์เจดีย์ลอย

                   วัดคลองกะโบน(เจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์)

          ตำบลบัววัฒนา  จำนวน   ๘  แห่ง

                   วัดลำบัวพัฒนา(เจ้าคณะตำบลบัววัฒนา)

                   วัดไร่เหนือ

                   สำนักสงฆ์เขาน้อย

                   วัดเนินมะค่าน้อย

                   วัดวังอ่าง

                   วัดโคกพัฒนา(สวนประดู่ทอง)

                   วัดลำตาเณร

                   วัดลำพาด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          เทศบาลตำบลบ้านโภชน์

          เทศบาลตำบลบัววัฒนา

สถานพยาบาล

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านโภชน์

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบัววัฒนา

 

 

 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 
 
สายตรวจตำบลต้นแบบบ้านโภชน์
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
Tel : 0865901286 , 0862100562
Email : banphotpolice@hotmail.com